Naslovna O nama Kategorije Uslovi Obuka Ispit Vozila Naš tim Cenovnik Kontakt

 
   Cena obuke za određenu kategoriju zavisi od toga da li kandidat već poseduje vozačku dozvolu neke kategorije ili ne.
   U tabeli ispod se možete upoznati sa cenama obuke za pojedine kategorije za koje vršimo obuku.AM kategorija
vrsta obuke
kandidat ima vozačku
dozvolu kategorije
broj
časova
cena
časa
iznos
Teorijska obuka
B1 ili B ili F ili M
nema vozačku dozvolu
7
40
300,00
2.100,00
12.000,00
Praktična obuka u svim slučajevima 7 800,00 5.600,00

A1 kategorija
vrsta obuke
kandidat ima vozačku
dozvolu kategorije
broj
časova
cena
časa
iznos
Teorijska obuka AM
B1 ili B
ili F ili M
nema vozačku dozvolu
0
7

40
300,00
0,00
2.100,00
12.000,00
Praktična obuka AM
nema AM kat.
7
20
800,00
5.600,00
16.000,00

A2 kategorija
vrsta obuke
kandidat ima vozačku
dozvolu kategorije
broj
časova
cena
časa
iznos
Teorijska obuka AM ili A1
B1 ili B
ili F ili M 
nema vozačku dozvolu
0
7

40
300,00
0,00
2.100,00
12.000,00
Praktična obuka A1
AM
nema AM ili A1 kat.
7
14
30
800,00 5.600,00
11.200,00
24.000,00

A kategorija
vrsta obuke
kandidat ima vozačku
dozvolu kategorije
broj
časova
cena
časa
iznos
Teorijska obuka AM ili A1 ili A2
B1 ili B
ili F ili M
nema vozačku dozvolu
0
7

40
300,00
0,00
2.100,00
12.000,00
Praktična obuka A2
A1
AM
nema AM ili A1 ili A2 kat.
7
14
20
40
800,00 5.600,00
11.200,00
16.000,00
32.000,00

B kategorija
vrsta obuke
kandidat ima vozačku
dozvolu kategorije
broj
časova
cena
časa
iznos
Teorijska obuka B1
AM ili A1 ili A2 ili A

F
ili M
nema vozačku dozvolu
0
7
7
40
300,00
0,00
2.100,00
2.100,00
12.000,00
Praktična obuka B1 ili F
A2 ili A
AM ili A1
nema vozačku dozvolu
20
30
35
40
1.000,00 20.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
F kategorija
vrsta obuke
kandidat ima vozačku
dozvolu kategorije
broj
časova
cena
časa
iznos
Teorijska obuka ima bilo koju kategoriju
nema vozačku dozvolu
7
25
300,00 2.100,00
7.500,00
Praktična obuka B1 ili B
AM ili A1 ili A2 ili A

M
nema vozačku dozvolu
7
10
15
20
1.000,00 7.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00

ISPITI
vrsta ispita
kategorija
cena
Teorijski ispit sve kategorije 4.000,00
Praktični ispit sve kategorije 4.000,00
                       
Ispitna pitanja

Priručnik

Prva pomoć

Propisi

Foto galerija

Video