Naslovna O nama Kategorije Uslovi Obuka Ispit Vozila Naš tim Cenovnik Kontakt

    


    Da bi ste samostalno upravljali motornim vozilom, odnosno skupom vozila morate imati vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravljate.
     Niko ne može u isto vreme koristiti dve vozačke dozvole izdate od strane dve države.
     Vozač ne sme koristiti obrazac vozačke dozvole čiji je nestanak prijavio nadležnom organu.
     Državljani zemalja članica EU koji privremeno borave u R. Srbiji, kao i državljani R. Srbije sa privremenim ili stalnim boravkom na teritoriji EU, smeju na osnovu važeće vozačke dozvole koja je izdata u nekoj od zemalja članica EU da upravljaju motornim vozilima na teritoriji R. Srbije.
     Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje u R. Srbiji, kao i državljanin R. Srbije koji se vrati iz inostranstva, odnosno dođe u R. Srbiju da u njoj stalno boravi, može koristiti inostranu vozačku dozvolu u roku od 6 meseci od dana ulaska u R. Srbiju, a zatim je mora zameniti za vozačku dozvolu R. Srbije.
     Zamenjena inostrana vozačka dozvola se vraća organu države koja je tu dozvolu izdala.
     NAPOMENA: Vozaču koji je vozačku dozvolu R. Srbije zamenio za inostranu, vozačka dozvola R. Srbije se može ponovo izdati samo na osnovu zamene inostrane vozačke dozvole ili na osnovu ponovo položenog vozačkog ispita!!!

    Vozačku dozvolu može dobiti lice:
- koje ispunjava starosne uslove
- koje ispunjava zdravstvene uslove
- koje ima prebivalište ili odobren privremeni boravak od najmanje 6 meseci u Republici Srbiji
- koje je položilo vozački ispit za vozača određene kategorije motornih vozila, odnosno skupa vozila
- kome nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom, odnosno skupom vozila.

     Vozačku dozvolu na zahtev stranke izdaje teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području lice ima prebivalište. Vozačka dozvola se izdaje sa rokom važenja od 10 god. Licima starijim od 65 god. dozvola se izdaje sa rokom važenja od najviše 5 god. Izuzetno, vozačka dozvola se može izdati i na kraći vremenski rok, na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.

Stare vozačke dozvole važe do datuma koji je upisan u toj dozvoli.
   Dozvole za vozače traktora i Potvrde o poznavanju saobraćajnih propisa (PSP) prestale su da važe 01.01.2012. god. Što znači da više nemate pravo upravljati vozilima na osnovu ove dve dozvole nego ih morate zameniti za novu vozačku dozvolu!!!

IZDAVANJE NOVE VOZAČKE DOZVOLE

     Uz zahtev za izdavanje vozačke dozvole potrebno je priložiti:

1. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole, koje nije starije od šest meseci,
2. uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koju se zahteva izdavanje vozačke dozvole,
3. ličnu kartu ili ličnu kartu za strance na uvid,
4
. dokaz o uplati:
    - administrativne takse
    - naknade za obrazac vozačke dozvole

    - troškova izdavanja vozačke dozvole.
5. uz zahtev se može priložiti i jedna fotografija veličine 50x50 (nije obavezno)
         
ZAMENA STARE VOZAČKE DOZVOLE

    
  Da bi ste zamenili staru vozačku dozvolu, dozvolu za vozača traktora ili potvrdu o poznavanju saobraćajnih propisa (PSP) za novu vozačku dozvolu potrebno je da priložite:
1. staru vozačku dozvolu, dozvolu za vozača traktora ili potvrdu o poznavanju saobraćajnih propisa (PSP)
2.
ličnu kartu na uvid,
3. dokaz o uplati:
    - administrativne takse
    - naknade za obrazac vozačke dozvole

    - troškova izdavanja vozačke dozvole.
4. lekarsko uverenje, ako je prethodna dozvola izdata na kraći rok od 10 god. i za lica koja su starija od 65 god.
5. uz zahtev se može priložiti i jedna fotografija veličine 50x50 (nije obavezno)

IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE NA OSNOVU PROBNE VOZAČKE DOZVOLE

      
Da bi ste zamenili probnu vozačku dozvolu za vozačku dozvolu potrebno je da priložite:
1. probnu vozačku dozvolu
2. važeću
ličnu kartu na uvid,
3. dokaz o uplati:
    - administrativne takse
    - naknade za obrazac vozačke dozvole

    - troškova izdavanja vozačke dozvole.
4. uz zahtev se može priložiti i jedna fotografija veličine 50x50 (nije obavezno)

IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE ZBOG PROMENE LIČNOG IMENA ILI PREBIVALIŠTA

       
Ako ste promenili lično ime ili prebivalište, potrebno je da priložite:
1. vozačku dozvolu
2. važeću
ličnu kartu na uvid,
3. dokaz o uplati:
    - administrativne takse
    - naknade za obrazac vozačke dozvole

    - troškova izdavanja vozačke dozvole.
          
UPIS NOVE KATEGORIJE U VOZAČKOJ DOZVOLI

      Da bi ste upisali novu kategoriju u vozačku dozvolu potrebno je da priložite:
1. vozačku dozvolu

2. uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila novopoložene kategorije,
3. uverenje  o  zdravstvenoj  sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila novopoložene kategorije, koje nije starije od šest meseci,
4. važeću ličnu kartu,
5. dokaz o uplati:
    - administrativne takse
    - naknade za obrazac vozačke dozvole

    - troškova izdavanja vozačke dozvole.

IZDAVANJE DUPLIKATA VOZAČKE DOZVOLE

      Ako su vam u vozačku dozvolu upisani pogrešni podaci ili je ona izgubljena, ukradena, oštećena i uništena, na vaš zahtev izdaće se nova vozačka dozvola. Tada je potrebno da priložite:
1. izjavu podnosioca o razlozima i okolnostima zbog kojih se traži duplikat,
2. vozačku dozvolu (ako je imate)
3. važeću ličnu kartu
4. dokaz o uplati:
    - administrativne takse
    - naknade za obrazac vozačke dozvole
    - troškova izdavanja vozačke dozvole.

ZAMENA INOSTRANE VOZAČKE DOZVOLE ZA VOZAČKU DOZVOLU REPUBLIKE SRBIJE

- Državljani Republike Srbije

       
Uz zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole, koju podnosi državljanin R. Srbije, treba priložiti:
1. važeću inostranu vozačku dozvolu i prevod overen od ovlašćenog sudskog tumača
2. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koju se zahteva izdavanje vozačke dozvole ( ne starije od 6 meseci)
3. važeću ličnu kartu na uvid
4. dokaz o uplati:
    - administrativne takse
    - naknade za obrazac vozačke dozvole

- Strani državljani

        Uz zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole, koju podnosi strani državljanin, treba priložiti:
1. važeću inostranu vozačku dozvolu i prevod overen od ovlašćenog sudskog tumača
2. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koju se zahteva izdavanje vozačke dozvole ( ne starije od 6 meseci)
3. dokaz o identitetu (važeću ličnu kartu za strance ili putnu ispravu) na uvid
4. dokaz o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od 3 meseca
5. ispravu iz koje se vidi kojim vozilima podnosilac zahteva može da upravlja, odnosno da joj nije istekao rok važenja (ako se iz teksta strane vozačke dozvole ne može zaključiti za kategoriju, odnosno vrstu vozila je izdata ili da li joj istekao rok važenja)
6. dokaz o uplati:
    - administrativne takse
    - naknade za obrazac vozačke dozvole
    - troškova izdavanja vozačke dozvole.
 7. uz zahtev se može priložiti i jedna fotografija veličine 50x50 (nije obavezno)
    

                       
Ispitna pitanja

Priručnik

Prva pomoć

Propisi

Foto galerija

Video