Naslovna O nama Kategorije Uslovi Obuka Ispit Vozila Naš tim Cenovnik Kontakt

aaaaaaaaaaaaaaaAAA
AAAaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Obuka kandidata za vozače se sastoji iz teorijskih predavanja i praktične obuke na vozilima.
AAA
Teorijska obuka


Teorijska obuka
je obavezna. Izuzetno, u određenim situacijama, ako kandidat poseduje neku kategoriju, onda nije u obavezi da pohađa teorijsku nastavu. Jedan nastavni čas traje 45 min. Kandidat u toku dana može pohađati najviše 3 časa.
Teorijska obuka se obavlja u prepodnevnim i popodnevnim terminima. Termini predavanja su prilagođeni slobodnom vremenu kandidata.
Praktična obuka


Praktična obuka
može započeti tek pošto kandidat položi teorijski ispit i pribavi lekarsko uverenje. Jedan nastavni čas traje 45 min. Kandidat može u toku jednog dana pohađati najviše 2 časa.
Praktična obuka se obavlja u toku čitavog dana.
Po potrebi praktičnu obuku obavljamo i vikendom. Termini praktične obuke su prilagođeni slobodnom vremenu kandidata.


   U tabelama ispod se možete upoznati sa potrebnim brojem brojem časova teoriske i praktične obuke za pojedine kategorije za koje se možete obučavati i polagati u našoj auto školi.

 
AM kategorija
vrsta obuke
kandidat ima vozačku
dozvolu kategorije
broj
časova
obuka traje
Teorijska obuka B1 ili B ili F ili M
nema vozačku dozvolu
7
40
3 dana
14 dana
Praktična obuka u svim slučajevima 7 4 dana

A1 kategorija
vrsta obuke
kandidat ima vozačku
dozvolu kategorije
broj
časova
obuka traje
Teorijska obuka AM
B1 ili B ili F ili M

nema vozačku dozvolu
0
7

40
/
3 dana
14 dana
Praktična obuka AM
nema AM kat.
7
20
4 dana
10 dana

A2 kategorija
vrsta obuke
kandidat ima vozačku
dozvolu kategorije
broj
časova
obuka traje
Teorijska obuka AM ili A1
B1 ili B ili F ili M

nema vozačku dozvolu
0
7

40
/
3 dana
14 dana
Praktična obuka A1
AM
nema AM ili A1 kat.
7
14
30
4 dana
7 dana
15 dana

A kategorija
vrsta obuke
kandidat ima vozačku
dozvolu kategorije
broj
časova
obuka traje
Teorijska obuka AM ili A1 ili A2
B1 ili B ili F ili M

nema vozačku dozvolu
0
7

40
/
3 dana
14 dana
Praktična obuka A2
A1
AM
nema AM ili A1 ili A2 kat.
7
14
20
40
4 dana
7 dana
10 dana
20 dana

B kategorija
vrsta obuke
kandidat ima vozačku
dozvolu kategorije
broj
časova
obuka traje
Teorijska obuka B1
AM ili A1 ili A2 ili A ili F ili M

nema vozačku dozvolu
0
7
40
/
3 dana
14 dana
Praktična obuka B1 ili F
A2 ili A
AM ili A1
nema vozačku dozvolu
20
30
35
40
10 dana
15 dana
18 dana
20 dana

F kategorija
vrsta obuke
kandidat ima vozačku
dozvolu kategorije
broj
časova
obuka traje
Teorijska obuka B1 ili B ili M
AM ili A1 ili A2 ili A
nema vozačku dozvolu
7
7
40
3 dana
3 dana
14 dana
Praktična obuka B1 ili B
AM ili A1 ili A2 ili A

M
nema vozačku dozvolu
7
10
15
20
4 dana
5 dana
8 dana
10 dana


                       
Ispitna pitanja

Priručnik

Prva pomoć

Propisi

Foto galerija

Video