Naslovna O nama Kategorije Uslovi Obuka Ispit Vozila Naš tim Cenovnik Kontakt

Od 01.01.2011. god. uvedena je "Probna vozačka dozvola" za upravljanje vozilima "B" kat. Ona se izdaje svim licima koja su prvi put položila vozački ispit za vozača "B" kategorije.

     Probnu vozačku dozvolu može dobiti lice:
- koje ispunjava starosne uslove (najmanje 17 god.)
- koje ispunjava zdravstvene uslove
- koje ima prebivalište ili odobren privremeni boravak od najmanje 6 meseci u R. Srbiji
- koje je položilo vozački ispit za vozača "B" kategorije
- kome nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom

    Za vozače koji poseduju "Probnu vozačku dozvolu" važe sledeća ograničenja:
          - ova dozvola se može koristiti samo na teritoriji R. Srbije, što znači da ona ne važi u inostranstvu.
          - ne sme se upravljati u periodu od 23:00 do 05:00 časova
          - ne sme se koristiti telefon i druga sredstva za komunikaciju za vreme vožnje
          - ovi vozači ne smeju se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na toj deonici puta
          - motorna vozila kojim upravljaju ovi vozači moraju biti označena posebnom oznakom "П"
       - vozači koji nemaju navršenih 18 godina života (od 17-18 god. starosti) moraju pored sebe imati lice koje vrši nadzor. To lice mora imati vozačku dozvolu "B" kat. najmanje 5 god. i mora se starati da vozač sa probnom vozačkom dozvolom upravlja vozilom na bezbedan način i u skladu sa propisima.
      Probna dozvola se izdaje sa rokom važenja od 12 meseci, a posle toga se zamenjuje vozačkom dozvolom u kojoj će biti overena "B" kat.
    Vozačku dozvolu na zahtev stranke izdaje teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području lice ima prebivalište.

     
Izgled probne vozačke dozvole


Izgled posebne oznake kojom se obeležavaju vozila kojima
upravljaju vozači sa probnom vozačkom dozvolom

   
Način postavljanja


 IZDAVANJE PROBNE VOZAČKE DOZVOLE

     Uz zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole potrebno je priložiti:

1. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima B kategorije koje nije starije od šest     meseci,
2. uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima B kat.                                    
3. ličnu kartu ili ličnu kartu za strance na uvid,
4. dve fotografije veličine 45x35 mm
5. dokaz o uplati:
    - administrativne takse
    - naknade za obrazac probne vozačke dozvole

    - troškova izdavanja probne vozačke dozvole.

IZDAVANJE PROBNE VOZAČKE DOZVOLE ZBOG PROMENE LIČNOG IMENA ILI PREBIVALIŠTA

       
Ako ste promenili lično ime ili prebivalište, potrebno je da priložite:
1. probnu vozačku dozvolu
2. važeću
ličnu kartu na uvid,
3. dokaz o uplati:
    - administrativne takse
    - naknade za obrazac probne vozačke dozvole

    - troškova izdavanja probne vozačke dozvole.
4. dve fotografija veličine 45x35 mm


IZDAVANJE DUPLIKATA PROBNE VOZAČKE DOZVOLE

      Ako su vam u probnu vozačku dozvolu upisani pogrešni podaci ili je ona izgubljena, ukradena, oštećena i uništena, na vaš zahtev izdaće se nova probna vozačka dozvola. Tada je potrebno da priložite:
1. izjavu podnosioca o razlozima i okolnostima zbog kojih se traži duplikat,
2. probnu vozačku dozvolu (ako je imate)
3. važeću ličnu kartu
4. dve fotografije veličine 45x35 mm
5. dokaz o uplati:
    - administrativne takse
    - naknade za obrazac probne vozačke dozvole
              - troškova izdavanja probne vozačke dozvole


    

                       
Ispitna pitanja

Priručnik

Prva pomoć

Propisi

Foto galerija

Video
        
- Vozačka dozvola

- Probna vozačka dozvola

-Međunarodna voz. dozvola